چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟

بدون دیدگاه

كارل ماركس در كتاب هجدهم برومر، جمله‌اي را از هگل نقل مي كند مبني بر اين‌كه

تاریخ دوبار تكرار مي‌شود، يك بار به صورت تراژيك و بار ديگر به صورت كميك.

اگر تاریخ را بررسي كنيم مي‌توانيم اصول ثابتي را در زمينه‌ي توسعه‌يافتگي يا شكست كشورها استخراج كنيم، قواعدي كه تكرار تاریخ بر آن استوار است.

كتاب چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند اين اصول ثابت را از منظر اقتصادِ سياسي بررسي كرده است.

نويسندگان اين كتاب معتقدند كه ريشه‌ي فقر يا ثروت ملت‌ها به دوراهي سياستمدار برمي‌گردد؛

يعني دوراهي بين «حفظ قدرت سياسي از طريق قرباني كردن منافع عمومي» يا «تامين منافع عمومي و از دست دادن تدريجي قدرت سياسي»، اولي از طريق نهادهاي استثماري و دومي از طريق نهادهاي فراگيرِ سياسي و اقتصادي.

تاريخ به ما مي‌گويد كشورهايي شكست خوردند كه سياستمدارانشان مسير اندك‌سالاري يا اليگارشي را در پيش گرفته‌اند و ترجيح داده‌اند كه بر سر اين دوراهي، اقتصاد و سياست را به گروهي معدود واگذار كنند و بلعكس، هرجا كه شكوفايي اقتصادي به بار نشسته، اليگارشي مشاهده نشده است.

اين يك قاعده و يك اصل تجربه شده است.

اگر شهر نوگالس را مشاهده كنيد كه با حصاري از سيم خاردار به دو قسمت نوگالس آريزونا (تحت حاكميت ايالات متحده) و نوگالس سونورا (تحت حاكميت مكزيك) تقسيم شده است، مي‌توانيد به تفاوت‌هاي اين نهادها در توسعه و فقر كشورها پي ببريد.

اما كتاب ظهور و سقوط قدرت‌هاي بزرگ از منظري ديگر به استخراج اصول توسعه و شكست كشورها در عصر جديد پرداخته است.

پال كندي در اين كتاب، گسترش بيش از حد كشورها را علت سقوط آن‌ها مي‌داند. بدين صورت كه اگر بخش بزرگي از منابع كشور از مسير ايجاد ثروت خارج شود و به مقاصد نظامي تخصيص يابد، آن‌گاه محتمل است كه اين عمل در درازمدت به تضعيف قدرت ملي بينجامد

و يا اگر كشوري خود را از نظر استراتژيكي بيش از حد بسط بدهد، به استقبال اين خطر رفته كه منافع بالقوه توسعه خارجي، هزينه‌هاي سنگين آن را جبران نكند و كشور به سراشيبي افول بيوفتد.

به عبارت ديگر اين كتاب به كنش و واكنش ميان اقتصاد و استراتژي (با تاكيد بر استراتژي‌هاي نظامي) پرداخته است.

كتاب “ظهور و سقوط قدرت هاي بزرگ” متني سنگين و پيچيده دارد و اگر مطالعه قبلي در اين حوزه نداشته باشيد شما را اذيت مي‌كند

بنابراين پيشنهاد من كتاب چرا ملت‌ها شكست مي‌خورند است. دارون عجم اوغلو و جيمز رابينسون در اين كتاب با قلمي روان و گيرا به شما چيزهاي زيادي را خواهند آموخت.

تاریخ - چرا ملتها شکست میخورنددیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *